Eesti Mullateaduse Selts

EMTS-i asutamine

Mittetulundusühing Eesti Mullateaduse Selts (EMTS) asutati 16 liikme poolt 23. oktoobril 2009. aastal. Seltsi juhatusse valiti Alar Astover (esimees), Endla Reintam ja Tiina Köster.

EMTS-i eelkäijaks oli aastatel 1956–1991 tegutsenud Üleliidulise Mullateadlaste Seltsi Eesti filiaal, mida juhtis algaastatel prof. Osvald Hallik ning 1964. aastast prof. Loit Reintam.

Seltsi üldkoosolek

EMTS-i esimene korraline üldkoosolek toimus 29.01.2010 Tartus.

Otsustati:

1. 2010.a. liikmemaksu suurus määrata järgmiselt: füüsiline isik 150.- kr (tudeng, pensionär 75.- kr) ja juriidiline isik 1000.- kr aastas.

2. Valida revisjonikomisjoni liikmeteks järgnevaks kolmeks aastaks (2010...2012): Karin Kauer, Tiina Laidvee, Indrek Tamm.

3. Valida seltsi auliikmeteks Igna Rooma ja Loit Reintam (postuumselt).

Arutati järgmisi teemasid: raamatupidamise korraldus, sümboolika, planeeritavad üritused, koduleht, välissuhtlus, liikmeskonna laiendamine.