Eesti Mullateaduse Selts

Toimus ekskursioon Ida-Virumaale

1-2. juunil 2010 toimus EMÜ mullateaduse ja agrokeemia osakonna ning EMTS-i ühine õppeekskursioon Ida-Virumaale. Külastasime Ahtme tuhaväljasid, Narva Balti Soojuselektrijaama ja selle tuhavälja, lisaks veel mitmeid kaevandus- ja rekultiveerimisalasid (Aidu, Kiviõli, Võrnu), Põhja-Eesti pankrannikut. Kaevandus- ja rekultiveerimisaladel olid meil suurepärasteks ekskursioonijuhtideks Elmar Kaar ja Enn Leedu.

Galeeris on näha ka valikut ekskursioonil tehtud fotodest (fotode autoriteks peamiselt Indrek Tamm, Karin Kauer, Avo Toomsoo). 

 

Õppepäev "Sügavkaevete kirjeldamine ja välimääramised"

Katseasjanduse nõukogu ja Eesti Mullateaduse Selts korraldavad reedel, 21. mail 2010.a. õppepäeva „Sügavkaevete kirjeldamine ja välimääramised“

 

Päevakava:

Kell 9.45–10.15 Kogunemine ja hommikukohv, registreerimine (Eerikal ruumis B217, keskmine korpus)

 

10.15-12.15 Sügavkaeve kirjeldamine, välimääramised (sügavkaeve Eerikal PKI katsepõllul) - dots. Endla Reintam

12.15-13.15 Tutvumine PKI katsetega  - prof. Rein Viiralt, MSc Indrek Keres, MSc Peeter Lääniste.

13.15-13.45 Kohvipaus

13.45-14.30 Laborite külastus (mullafüüsika labor, keemia labor) - dots. Endla Reintam, MSc Tõnu Tõnutare

  

Osavõtust palume ette teatada Katseasjanduse nõukogu sekretäri Margit Suigusaare meili aadressil hiljemalt 18. maiks.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Täpsem info: Enn Lauringson (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.), Katseasjanduse nõukogu esimees

Seltsi üldkoosolek

EMTS-i esimene korraline üldkoosolek toimus 29.01.2010 Tartus.

Otsustati:

1. 2010.a. liikmemaksu suurus määrata järgmiselt: füüsiline isik 150.- kr (tudeng, pensionär 75.- kr) ja juriidiline isik 1000.- kr aastas.

2. Valida revisjonikomisjoni liikmeteks järgnevaks kolmeks aastaks (2010...2012): Karin Kauer, Tiina Laidvee, Indrek Tamm.

3. Valida seltsi auliikmeteks Igna Rooma ja Loit Reintam (postuumselt).

Arutati järgmisi teemasid: raamatupidamise korraldus, sümboolika, planeeritavad üritused, koduleht, välissuhtlus, liikmeskonna laiendamine.

 

 

EMTS-i asutamine

Mittetulundusühing Eesti Mullateaduse Selts (EMTS) asutati 16 liikme poolt 23. oktoobril 2009. aastal. Seltsi juhatusse valiti Alar Astover (esimees), Endla Reintam ja Tiina Köster.

EMTS-i eelkäijaks oli aastatel 1956–1991 tegutsenud Üleliidulise Mullateadlaste Seltsi Eesti filiaal, mida juhtis algaastatel prof. Osvald Hallik ning 1964. aastast prof. Loit Reintam.