Eesti Mullateaduse Selts

Üldkoosolek

Mittetulundusühingu Eesti Mullateaduse Selts üldkoosolek toimub 19. aprillil 2013 algusega kell 11.00 Tartus Eesti Maaülikooli Eerika õppehoone auditooriumis B217. Vt päevakava (pdf).

III Mullapäev

6. detsember 2012 toimus Eesti Maaülikooli aulas „III Mullapäev“.

Mullapäev on iga-aastane teaduslik-praktilise suunitlusega üritus, mille eesmärk on tutvustada uuemaid teadustulemusi ning arutleda muldade kasutamise ja kaitsega seotud aktuaalseid küsimusi.

III Mullapäeva sisustasid üheksa kutsutud suulist ettekannet, lisaks tutvustati stendiettekandeid .Suuliste ettekannete slaidid ja üritusel tehtud fotod on kättesaadavad EMÜ mullateaduse ja agrokeemia osakonna kodulehel.

 

III Mullapäeva korraldas Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituut koostöös Eesti Mullateaduse Seltsiga. Üritust toetas Euroopa Liit.

 

IV Mullapäev toimub 5. detsembril 2013.

Mullateaduse õpiku esitlus

Kõrgkooliõpiku „Mullateadus“ esitlus toimub 12.04.2012 kell 11 EMÜ põllumajandus- ja keskkonnainstituudi Eerika õppehoone ruumis B217. Õpiku autorid on Alar Astover, Raimo Kõlli, Hugo Roostalu, Endla Reintam ja Enn Leedu.

Seltsi üldkoosolek

Mittetulundusühingu Eesti Mullateaduse Seltsi üldkoosolek toimub 19. aprillil 2011 algusega kell 11.00 Tartus Eesti Maaülikooli Eerika õppehoone auditooriumis B217. Vt päevakava.

Rahvusvahelise konverentsi eelteade

Rahvusvaheline konverents “Huumusvormid ja bioloogiliselt aktiivsed ühendid kui mullastikulise mitmekesisuse indikaatorid“ toimub Tartus 27-28. augustil 2012. Konverents korraldatakse seoses Poola Teaduste Akadeemia Poznanis asuva Põllumajandus- ja metsakeskkonna instituudi (IAFE) ja Eesti Maaülikooli mullateaduse ja agrokeemia osakonna mulla orgaanilise aine temaatika teaduskoostöö kümnenda aastapäevaga. Lähem teave: http://pk.emu.ee/en/structure/soilscience/conference/