Eesti Mullateaduse Selts

Muld

Description

  

Publikatsioonid

  • Kõlli, R. & Tamm, I. (2012). Eesti parimate põllumuldade levik, rühmitamine ja huumusseisund. Agronoomia 2012, , 15-22. [Veel] 
  • Kõlli, R. (2011). Euroopa huumusvormide klassifikatsiooni väljatöötamisest. Agronoomia 2010/11, , 37-44. [Veel] 
  • Suuster, E., Astover, A., Roostalu, H. & Penu, P. (2011). Suuremõõtkavalisest mullastikukaardist maakasutuse otsusteni. Agronoomia 2010/11, , 223–230. [Veel] 
Back