Eesti Mullateaduse Selts

Juhtimine

EMTS-i kõrgeimaks organiks on seltsi üldkoosolek. Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus vähemalt korra aastas.
Seltsi tegevuse igapäevaseks korraldamiseks valib üldkoosolek kolmeliikmelise juhatuse.

 

Juhatuse liikmed (valitud üldkoosolekul 19.04.2013):

Alar Astover (president)

Endla Reintam

Helis Rossner

 

Eesti Mullateaduse Seltsi põhikiri