Eesti Mullateaduse Selts

Rahvusvahelise konverentsi eelteade

Rahvusvaheline konverents “Huumusvormid ja bioloogiliselt aktiivsed ühendid kui mullastikulise mitmekesisuse indikaatorid“ toimub Tartus 27-28. augustil 2012. Konverents korraldatakse seoses Poola Teaduste Akadeemia Poznanis asuva Põllumajandus- ja metsakeskkonna instituudi (IAFE) ja Eesti Maaülikooli mullateaduse ja agrokeemia osakonna mulla orgaanilise aine temaatika teaduskoostöö kümnenda aastapäevaga. Lähem teave: http://pk.emu.ee/en/structure/soilscience/conference/

Agronoomia 2012

Teaduslik-praktiline konverents „Agronoomia 2012“ toimub 15. märtsil 2012. a. Tartus, Kreutzwaldi 1a aulas.

Esitamisele tuleb kümme kutsutud suulist ettekannet  ja üle 30 stendiettekande. Konverentsiks antakse välja 40 teadusartiklit sisaldav kogumik.

Täpsem päevakava, ettekannete teemad ja eelregistreerimine on kättesaadav konverentsi kodulehel: http://pk.emu.ee/agronoomia2012

Mullapäeva ettekanded

II Mullapäeval oli enam kui 80 osalejat ja mitmedki ettekanded tekitasid elava diskussiooni. Täname kõiki, kes panustasid ürituse õnnestumisse ja ootame juba ettepanekuid järgmise aasta mullapäeva osas. 

Ettekanded pdf failidena:

"Huumusvorm kui mulla ökoloogilise talitluse indikaator“ prof Raimo Kõlli, Eesti Maaülikool

„Eesti metsamuldade süsinikuvarud ja selle kajastamine riiklikus süsiniku inventuuris“ Endla Asi, Keskkonnateabe Keskus

„Lämmastiku ja süsiniku ringe lühikese raieringiga puistutes“ Veiko Uri, Eesti Maaülikool

"Huumusseisundi muutus seirepõldude muldades 1983-2011: suundumused, probleemid ja lahendused" Priit Penu, Põllumajandusuuringute Keskus

„Haljasväetistega muldaviidav orgaanika ja selle toitainete sisaldus“ Enn Lauringson, Eesti Maaülikool

„Niidetud taimse materjali lagunemise dünaamika rohumaa pinnal ja mõju mulla orgaanilisele ainele“ Karin Kauer, Eesti Maaülikool

„Huumusesisalduse muutus ja mullaelustiku erinevused mahe- ja tavaviljelusel Kuusiku Katsekeskuses“ Karli Sepp, Põllumajandusuuringute Keskus

„Hooghännaliste arvukus ja mitmekesisus Eesti põllumuldades“ Annely Kuu, Tallinna Tehnikaülikool, Tartu Kolledž

 

Galeriis on üleva valik mullapäeval tehtud fotodest (autor: Indrek Tamm).

 

Biosöe uuringute seminari ettekanded

Seminar biosöe taimekasvatuses kasutamise uuringutest toimus Eesti Maaülikoolis 5. märtsil.

Ettekanded:

„Biosöe mõjust mullale ja taimele EMÜ-s tehtavate katsete põhjal“ Henn Raave (Eesti Maaülikool)

„Biosöega tehtud katse tulemustest Kuusikul“  Jaanus Rebane (Põllumajandusuuringute Keskus)

„Biosöe katsetest Soomes“ Priit Tammeorg (Helsingi Ülikool)

 

Tulekul II Mullapäev

2. detsembril 2011 korraldab Eesti Mullateaduse Selts koostöös Eesti Maaülikooli ja Põllumajandusuuringute Keskusega II Mullapäeva. Üritus toimub Tartus, Kreutzwaldi 1a aulas algusega kell 10. Tänavuse aasta temaatika keskendub mulla orgaanilisele ainele ja elusosale. Päeva sisustavad suulised ettekanded ja arutelu. Esmakordselt tuleb Eestis suurema vaatajaskonna ees näitamisele mulla tähtsust ilmekalt iseloomustav dokumentaalfilm „Dirt! The Movie“.


Vaata siit täpsemat päevakava (pdf).

 

Osavõtust palume teatada hiljemalt 28. novembriks e-postil This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. või telefonil 7313545.