Eesti Mullateaduse Selts

Liikmelisus

Kes saavad olla EMTS-i liikmeteks?

EMTS-i  liikmeks  vastuvõtmist  võib  taotleda  iga  isik,  kes  soovib  arendada  seltsi eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust. Liikmeks vastuvõtmise otsustab seltsi juhatus.

Auliikmeks võib üldkogu valida füüsilise või juriidilise isiku, kes on andnud olulise panuse mullateaduse arengusse Eestis ja  omab märkimisväärseid teeneid EMTS-i põhikirjas sätestatud eesmärkide elluviimisel.

 

Liikmeks astumise avalduse vorm

 

Osalus rahvusvahelistes organisatsioonides

EMTS kuulub Euroopa Mullateaduse Seltside Konfederatsiooni (European Confederation of Soil Science Societies - ECSSS) ja on Rahvusvahelise Mullateaduse Seltsi (International Union of Soil Sciences - IUSS) liige. EMTS on nende organisatsioonide ametlik esindaja Eestis. Kõik EMTS-i liikmed on ka täieõiguslikud IUSS liikmed.

 

2018.a. aprilli seisuga on EMTS-is 28 liiget.