Eesti Mullateaduse Selts

Juhtimine

EMTS-i kõrgeimaks organiks on seltsi üldkoosolek. Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus vähemalt korra aastas.
Seltsi tegevuse igapäevaseks korraldamiseks valib üldkoosolek kolmeliikmelise juhatuse.

 Juhatuse liikmed:

Alar Astover (president)

Endla Reintam

Endla Asi

 

Eesti Mullateaduse Seltsi põhikiri