Eesti Mullateaduse Selts

Eesmärgid

EMTS-i eesmärgiks on:

  • mullateadusest, -kaitsest ja jätkusuutlikust kasutamisest huvitatud organisatsioonide ja üksikisikute koostöö korraldamine;
  • mullateaduse alase hariduse ja teadustöö edendamine ning ühiskonna teadlikkuse tõstmine Eestis muldi puudutavates küsimustes;
  • koostöö arendamine nii kohalike kui ka välisriikide erialaseltside, ühingute ja liitudega