Eesti Mullateaduse Selts

Seltsi liikmete osalus konverentsidel

7–9. juuni 2011 toimus Uppsalas Rootsis SLU doktorikooli „Focus on Soil and Water" poolt korraldatud sümpoosion " Ecosystem Services in soil and water research". Sümpoosioni peamine eesmärk oli olla foorumiks, kus käsitletakse viimase aja olulisemaid uurimistulemusi mulla- ja veeteadustes ökosüsteemiteenuste kontekstis. Samuti sooviti suurendada arusaamist antud valdkondade interdistsiplinaarsusest. Tähelepanuta ei jäänud ka erinevad doktorantidele suunatud kursuste võrgustikud, mis on levinud Põhja-Euroopa ülikoolide vahel ning Madalmaades. Sümpoosionil osales Eestist neli inimest, sh Elsa Suuster EMÜ mullateaduse ja agrokeemia osakonnast. Rohkem infot leiate sümpoosioni kodulehelt.

 

9–14. maini 2011 toimus Thessalonikis Kreekas 6.-s EuroopaMullakitse Ühingu kongress (European Society for Soil Conservation). Seekordse kongressi teemaks oli „InnovativeStrategies and Policies for Soil Conservation". Kongressil osales 200 mullateadlast 50-st riigist. Kongressil leidsid käsitlust erinevad teemad: poliitilised strateegiaid mullakaitses, metsapõlengute mõju loodusvaradele ja kultuuripäranditele, märg- ja kuivaladejätkusuutlik kasutamine, mulla ja vee kasutamine muutuvates kliimatingimustes, mulla bioloogilise mitmekesisuse kaitse ning degradeerunud alade taastamine. Peamiseid teemasid tutvustasid plenaarettekannetega tuntud ja tunnustatud eksperdid mullakaitses: prof. Kosmas, C., Dr. Rubio, J.L., Gabriels, D., Runolfsson, S., Panagos, P., Missopolinos, N. Kohal oli ka mullateaduse korüfeed, professorid Winfried Blum ja Nicholas Yassoglou. 

Kongressil valiti uus ühingu president ja sekretär, kelleks said vastavalt itaallased prof. Carmelo Dazzi ja prof. Edoardo Costantini. Täitevkomitee liikmeks valiti Eesti esindajana Endla Reintam. Lühiartiklite kogumiku ning rohkem infot leiab kongressi kodulehelt.

Eestist osalesid dotsent Endla Reintam ja doktorant Elsa Suuster EMÜ mullateaduse ja agrokeemia osakonnast ning Priit Penu ja Tiina Köster Põllumajandusuuringute Keskusest. Suuliste ettekannetega esinesid Endla („Effect of wastewater sediments on some soil properties under energy grasses") ja Elsa („Evaluation of different statistical approaches for predicting soil organic carbon stock") ning Priidul ja Tiinal oli posterettekanne („Degradation of agricultural peat soils in Estonia"). Mõningaid pilte kongressi kohta võite leida EMTS-i Facebooki fännilehelt.

Teated toimunud üritustest koostas Elsa Suuster.