Eesti Mullateaduse Selts

Seltsi üldkooskoosolek 2019

Mittetulundusühingu Eesti Mullateaduse Selts (reg nr 80299148) üldkoosolek toimub 10. mai 2019 algusega kell 11.00 Tartus Eesti Maaülikooli Kreutzwaldi 5 õppehoone ruumis D073 (mullamuuseumi ruum).

 Eesti Mullateaduse Seltsi (EMTS) üldkoosoleku päevakord:

 2018. aasta tegevus- ja majandusaruanne – tutvustamine juhatuse poolt, revisjonikomisjoni arvamus, aruande kinnitamine.

  1. Seltsi juhatuse valimine järgmiseks kolmeks aastaks.
  2. Revisjonikomisjoni uue koosseisu valimine.
  3. Liikmemaksu suuruse määramine 2019. aastaks.
  4. Arutelu planeeritavatest üritustest (Mullapäev, mullaekskursioon jms).
  5. Kohal algatatud küsimused.

IX Mullapäev

5. detsembril algusega kell 10.00 toimub Eesti Maaülikooli aulas, Kreutzwaldi 1a traditsiooniline MullapäevIX Mullapäev keskendub mullaelustiku temaatikale. Antakse ülevaade mullaelustiku uurimismeetoditest, tulemustest ja teadmiste hetkeseisust. Konverentsil kuulutatakse välja Aasta muld 2019 ning esitletakse Eesti mõtteloo sarjas ilmuvat Loit Reintami kirjutiste kogumikku „Kummardus mullale“.

Registreerimine ja päevakava veebis.

Seltsi üldkooskoosolek 2018

Mittetulundusühingu Eesti Mullateaduse Selts (reg nr 80299148) üldkoosolek toimub 19. aprillil 2018 algusega kell 14.00 Tartus Eesti Maaülikooli Kreutzwaldi 5 õppehoone ruumis D073 (mullamuuseumi ruum).
Üldkoosoleku päevakord:
1. 2017. aasta tegevus- ja majandusaruanne – tutvustamine juhatuse poolt, revisjonikomisjoni arvamus, aruande kinnitamine.
2. Liikmemaksu suuruse määramine 2018. aastaks.
3. Arutelu planeeritavatest üritustest (Mullapäev, mullaekskursioon jms).
4. Arutelu riikliku mullaseire olukorrast.
5. Kohal algatatud küsimused.

Seltsi üldkooskoosolek

Eesti Mullateaduse Seltsi üldkoosolek toimub 21. aprill 2017 algusega kell 11 Tartus (Kreutzwaldi 5, ruum D073, mullamuuseum).

Seltsi üldkoosolek 17.04.2015

Seltsi üldkoosolek toimub 17. aprillil 2015 algusega kell 10.00 Tartus Eesti Maaülikooli Kreutzwaldi 5 õppehoone ruumis D073 (mullamuuseumi ruum).