Eesti Mullateaduse Selts

Parima postri auhind rahvusvaheliselt sümpoosionilt

6-10. juunini 2011 toimus Hanias Kreetal 12th International Symposium on Soil and Plant Analysis, mida korraldas mulla ja taime analüüsi nõukogu (Soil and Plant Analysis Council). Sümpoosium tõi kokku teadlasi kogu maailmast eesmärgiga levitada teavet mulla-, taime- ja veeanalüüside metoodika,  tulemuste tõlgendamise ja kasutamise kohta, mille tulemuseks on loodusressursside efektiivsem majandamine ja keskkonnasäästlik kasutamine. Infot konverentsi ja ettekannete lühikokkuvõtete kohta leiate konverentsi kodulehelt. Sümpoosiumil oli 180 osalejat 26 riigist, sealhulgas kaks osalejat Eestist (Karin Kauer ja Are Selge). Meie seltsi liige Karin osales posterettekandega teemal „The effect of management of plant residues and N fertilization on swards productivity and on total carbon and nitrogen content in soil“ ja võitis parima postri auhinna. Auhinnaks oli käesoleval aastal väljaantud raamat: „Soil Chemical Methods – Australasia“. Autasustaja oli raamatu autor George Rayment (Austraalia mulla ja taimeanalüüside nõukogu liige). Postriauhinna saamist kajastati ka Austraalia Adelaide Ülikooli juurdekuuluvas taimeanalüüsi labori ajalehes. Teate koostas Karin Kauer.