Eesti Mullateaduse Selts

Rahvusvahelise konverentsi eelteade

Rahvusvaheline konverents “Huumusvormid ja bioloogiliselt aktiivsed ühendid kui mullastikulise mitmekesisuse indikaatorid“ toimub Tartus 27-28. augustil 2012. Konverents korraldatakse seoses Poola Teaduste Akadeemia Poznanis asuva Põllumajandus- ja metsakeskkonna instituudi (IAFE) ja Eesti Maaülikooli mullateaduse ja agrokeemia osakonna mulla orgaanilise aine temaatika teaduskoostöö kümnenda aastapäevaga. Lähem teave: http://pk.emu.ee/en/structure/soilscience/conference/