Eesti Mullateaduse Selts

III Mullapäev

6. detsember 2012 toimus Eesti Maaülikooli aulas „III Mullapäev“.

Mullapäev on iga-aastane teaduslik-praktilise suunitlusega üritus, mille eesmärk on tutvustada uuemaid teadustulemusi ning arutleda muldade kasutamise ja kaitsega seotud aktuaalseid küsimusi.

III Mullapäeva sisustasid üheksa kutsutud suulist ettekannet, lisaks tutvustati stendiettekandeid .Suuliste ettekannete slaidid ja üritusel tehtud fotod on kättesaadavad EMÜ mullateaduse ja agrokeemia osakonna kodulehel.

 

III Mullapäeva korraldas Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituut koostöös Eesti Mullateaduse Seltsiga. Üritust toetas Euroopa Liit.

 

IV Mullapäev toimub 5. detsembril 2013.