Eesti Mullateaduse Selts

Seltsi üldkooskoosolek 2019

Mittetulundusühingu Eesti Mullateaduse Selts (reg nr 80299148) üldkoosolek toimub 10. mai 2019 algusega kell 11.00 Tartus Eesti Maaülikooli Kreutzwaldi 5 õppehoone ruumis D073 (mullamuuseumi ruum).

 Eesti Mullateaduse Seltsi (EMTS) üldkoosoleku päevakord:

 2018. aasta tegevus- ja majandusaruanne – tutvustamine juhatuse poolt, revisjonikomisjoni arvamus, aruande kinnitamine.

  1. Seltsi juhatuse valimine järgmiseks kolmeks aastaks.
  2. Revisjonikomisjoni uue koosseisu valimine.
  3. Liikmemaksu suuruse määramine 2019. aastaks.
  4. Arutelu planeeritavatest üritustest (Mullapäev, mullaekskursioon jms).
  5. Kohal algatatud küsimused.