Eesti Mullateaduse Selts

Seltsi üldkoosolek

EMTS-i esimene korraline üldkoosolek toimus 29.01.2010 Tartus.

Otsustati:

1. 2010.a. liikmemaksu suurus määrata järgmiselt: füüsiline isik 150.- kr (tudeng, pensionär 75.- kr) ja juriidiline isik 1000.- kr aastas.

2. Valida revisjonikomisjoni liikmeteks järgnevaks kolmeks aastaks (2010...2012): Karin Kauer, Tiina Laidvee, Indrek Tamm.

3. Valida seltsi auliikmeteks Igna Rooma ja Loit Reintam (postuumselt).

Arutati järgmisi teemasid: raamatupidamise korraldus, sümboolika, planeeritavad üritused, koduleht, välissuhtlus, liikmeskonna laiendamine.