Eesti Mullateaduse Selts

Toimus ekskursioon Ida-Virumaale

1-2. juunil 2010 toimus EMÜ mullateaduse ja agrokeemia osakonna ning EMTS-i ühine õppeekskursioon Ida-Virumaale. Külastasime Ahtme tuhaväljasid, Narva Balti Soojuselektrijaama ja selle tuhavälja, lisaks veel mitmeid kaevandus- ja rekultiveerimisalasid (Aidu, Kiviõli, Võrnu), Põhja-Eesti pankrannikut. Kaevandus- ja rekultiveerimisaladel olid meil suurepärasteks ekskursioonijuhtideks Elmar Kaar ja Enn Leedu.

Galeeris on näha ka valikut ekskursioonil tehtud fotodest (fotode autoriteks peamiselt Indrek Tamm, Karin Kauer, Avo Toomsoo).