Eesti Mullateaduse Selts

Toimunud rahvusvahelised konverentsid

1–6. augustini 2010 toimus Brisbane´s Austraalias arvult juba 19.-s Maailma Mullateaduse Kongress (World Congress of Soil Science). Seekordseks tunnuslauseks oli „Soil solutions for a changing world“. Kongressil osales üle 1900 mullateadlase 68-st riigist. Päevakavas oli 8 plenaarettekannet, 343 suulist ettekannet (neist 65 kutsutud esinejad) 6-s paralleelses sessioonis 5 päeva jooksul ning 1227 stendiettekannet. Uudsena toimusid nädala keskel avalikkusele avatud foorum, millest oli võimalik osa võtta kõigil huvilistel. Olulisteks teemadeks olid globaalne toiduohutus kliima muutuse ja varieeruvuse tagajärjel. Käsitlemist leidsid kõik mullaga seotud teemad alates muldade ja tsivilisatsiooni ajaloost kuni mulla bioloogia ja isegi kriminalistikani. Plenaarettekande vääriliseks peeti ka biosöe (biochar) teemat, kus toodi välja positiivse kõrval ka biosöe mullas kasutamise varjuküljed.

Kongressi raames oli võimalik osaleda kokku 6-l nädalasel ja 7-l ühepäevasel teaduslikul ekskursioonil, mis toimusid, kas enne või pärast konverentsi ning viisid Austraalia ja ka Uus-Meremaa erinevatesse paikadesse. Järgmine Maailma Mullateaduse Kongress toimub 2014. aastal Jeju´s Koreas ning pärast seda 2018. aastal Rio de Janeiros Brasiilias.

Ettekannete artiklid ning rohkem infot toimunud kongressi kohta (IUSS Bulletin 117) leiab IUSS-i kodulehelt  http://www.iuss.org/

Eestist osales dotsent Endla Reintam Eesti Maaülikooli mullateaduse ja agrokeemia osakonnast.

 

23-24. septembril 2010 toimus Brüsselis Joint Research Centre, Euroopa komisjoni ja DG Environment koostööna rahvusvaheline konverents “Soil, Climate Change and Biodiversity. Where do we stand?” Eestist osales üritusel Tiina Köster. Konverents oli kokku kutsutud tutvustamaks mulla bioloogilise mitmekesisuse alast värskelt valminud aruannet ja atlast. Samuti oli mitmeid ettekandeid, mis käsitlesid süsiniku ringet (seoses kliimamuutustega) ja võimalikku süsiniku säilitamist ja ladestamist mulda. Ettekanded, samuti info mulla bioloogilise mitmekesisuse atlase ja aruande kohta on saadaval konverentsi kodulehel.

 

26-28. mail 2010 toimus Türgis Samsunis rahvusvaheline mullateaduse kongress “Management of Natural Resources to Sustain Soil Health and Quality”. Käsitletud teemade täispikad artiklid on kättesaadavad kongressi kodulehel. Kogumikus lk. 1141...1147 on avaldatud ka artikkel Eesti muldade erosioonist: T. Köster, P. Penu, T. Kikas. The estimation of soil erosion risk areas by using GIS analysis of land use and soil map: an Estonian case study. Eestist osales Tiina Köster.