Eesti Mullateaduse Selts

Teadusseminar "Kohalikud väetised"

21. märtsil algusega kell 15.00 toimub Eesti Maaülikoolos PKI Eerika õppehoone auditooriumis B217 teadusseminar "Kohalikud väetised".

Ettekanded:

1) Haljasväetiste fütoproduktiivsus, nende mõju mulla huumusseisundile ja toitainete bilansile ning järelkultuuride saagile. Enn Lauringson, Liina Talgre.

2) Vahekultuuride biomassi moodustumise ja toitainete sidumise võime. Liina Talgre, Enn Lauringson.

3) Vedelsõnnik rohumaade väetisena. Rein Viiralt, Henn Raave, Karin Kauer, Argaadi Parol, Are Selge, Mailiis Tampere.