Eesti Mullateaduse Selts

Global Soil Partnership avaüritus

7-9. septembril 2011 tuvustati ja arutleti Itaalias Roomas ÜRO toidu- ja põllumajandusorganisatsiooni (FAO) eestvõttel üleilmse mullaalase parternluse (Global Soil Partnership - GSP) moodustamist. GSP visiooniks on tagada jätkusuutlik ja produktiivne mullaressursi kasutus ja põllumajandus. Algatatud partnerlus peaks koondama erinevaid seniseid mullaga seonduvad initsiatiive ja projekte. Kavas on luua valitsusteülene ekspertide paneel (Intergovernmental Panel on Soils) ja avatud töörühm, kuhu kaasatakse kõiki asjaosalisi organisatsioone. Eestist osalesid avaseminaril Alar Astover (esindades EMÜ ja EMTS-i), Madli Karjatse (põllumajandusministeerium) ja Eesti ametlik esindaja FAO juures Ruve Schank, kes avaldas toetust antud initsiatiivis osalemiseks. Lähem teave planeeritavast parternlusest on FAO kodulehel.

Teate koostas A. Astover.