Eesti Mullateaduse Selts

Muljeid komposti alaselt õppereisilt Austriasse

18-21. septembril 2011 käisid Eesti Maaülikooli kompostide töögrupi liikmed Alar Astover, Helis Rossner ja Mait Kriipsalu õppereisil Austrias. Eesmärk oli tutvuda Viini jäätmekäitluse korraldusega ja biolagunevate jäätmetest toodetud kompostide valmistamise ja kasutamisega. Õppereisi käigus külastati:

  • mahepõllumajanduslikku uurimisinstituuti BioForschung Austria, mille tegevused alates 1986. aastast panid aluse biolagunevate jäätmete kompostimise regulatsioonidele ja kasutamisele Austrias;
  • Viini linnale kuuluvat kompostitehast (Wiencompost), mille kompost kasutatakse  u 65% ulatuses linnale kuuluval 2000 ha põllumaal;
  • eraettevõtet Sonnenerde, mis toodab biolagunevate jäätmete komposti baasil erinevaid kasvusubstraate.

Austrias korraldatakse mulla orgaanilise aine olulisuse teadlikkuse tõstmiseks erinevate uurimisinstituutide poolt populaarteaduslikke  õppepäevi. Teadmiste kasv on tõstnud huvi komposti kui mullaomaduste parandaja vastu ja tekitanud turu kompostile kui tootele. Samuti on pikaajaliselt monokultuuristatud aladel hakatud väärtustama ja praktiseerima viljavaheldust ja orgaanika tagastamist. Meil on, mida Austrialt õppida, kuigi nagu öeldakse tulevad tarkused ajapikku ja läbi enda kogetu! Õppereisil osalemist toetas SA Archimedes. Teate koostas Helis Rossner.