Eesti Mullateaduse Selts

Mullapäeva ettekanded

II Mullapäeval oli enam kui 80 osalejat ja mitmedki ettekanded tekitasid elava diskussiooni. Täname kõiki, kes panustasid ürituse õnnestumisse ja ootame juba ettepanekuid järgmise aasta mullapäeva osas. 

Ettekanded pdf failidena:

"Huumusvorm kui mulla ökoloogilise talitluse indikaator“ prof Raimo Kõlli, Eesti Maaülikool

„Eesti metsamuldade süsinikuvarud ja selle kajastamine riiklikus süsiniku inventuuris“ Endla Asi, Keskkonnateabe Keskus

„Lämmastiku ja süsiniku ringe lühikese raieringiga puistutes“ Veiko Uri, Eesti Maaülikool

"Huumusseisundi muutus seirepõldude muldades 1983-2011: suundumused, probleemid ja lahendused" Priit Penu, Põllumajandusuuringute Keskus

„Haljasväetistega muldaviidav orgaanika ja selle toitainete sisaldus“ Enn Lauringson, Eesti Maaülikool

„Niidetud taimse materjali lagunemise dünaamika rohumaa pinnal ja mõju mulla orgaanilisele ainele“ Karin Kauer, Eesti Maaülikool

„Huumusesisalduse muutus ja mullaelustiku erinevused mahe- ja tavaviljelusel Kuusiku Katsekeskuses“ Karli Sepp, Põllumajandusuuringute Keskus

„Hooghännaliste arvukus ja mitmekesisus Eesti põllumuldades“ Annely Kuu, Tallinna Tehnikaülikool, Tartu Kolledž

 

Galeriis on üleva valik mullapäeval tehtud fotodest (autor: Indrek Tamm).