Eesti Mullateaduse Selts

Biosöe uuringute seminari ettekanded

Seminar biosöe taimekasvatuses kasutamise uuringutest toimus Eesti Maaülikoolis 5. märtsil.

Ettekanded:

„Biosöe mõjust mullale ja taimele EMÜ-s tehtavate katsete põhjal“ Henn Raave (Eesti Maaülikool)

„Biosöega tehtud katse tulemustest Kuusikul“  Jaanus Rebane (Põllumajandusuuringute Keskus)

„Biosöe katsetest Soomes“ Priit Tammeorg (Helsingi Ülikool)