Eesti Mullateaduse Selts

EUROSOIL 2012 kongress

Neljas EUROSOIL kongress "Soil Science for the Benefit of Mankind and Environment" toimub 2...6. juuli 2012. aastal Itaalias, Bari linnas. Kongressi programmis on 13 laiemat teemavaldkonda, mis leiavad käsitlust 83 erinevas sessioonis ja 16 seminaris. Juba saab esitada lühikokkuvõtteid kongressi ettekanneteks (tähtaega pikendatud kuni 30.10.2011). Täpsem teave teemade ja muude tingimuste kohta on kättesaadav kongressi kodulehel

Seltsi liikmete osalus konverentsidel

7–9. juuni 2011 toimus Uppsalas Rootsis SLU doktorikooli „Focus on Soil and Water" poolt korraldatud sümpoosion " Ecosystem Services in soil and water research". Sümpoosioni peamine eesmärk oli olla foorumiks, kus käsitletakse viimase aja olulisemaid uurimistulemusi mulla- ja veeteadustes ökosüsteemiteenuste kontekstis. Samuti sooviti suurendada arusaamist antud valdkondade interdistsiplinaarsusest. Tähelepanuta ei jäänud ka erinevad doktorantidele suunatud kursuste võrgustikud, mis on levinud Põhja-Euroopa ülikoolide vahel ning Madalmaades. Sümpoosionil osales Eestist neli inimest, sh Elsa Suuster EMÜ mullateaduse ja agrokeemia osakonnast. Rohkem infot leiate sümpoosioni kodulehelt.

 

9–14. maini 2011 toimus Thessalonikis Kreekas 6.-s EuroopaMullakitse Ühingu kongress (European Society for Soil Conservation). Seekordse kongressi teemaks oli „InnovativeStrategies and Policies for Soil Conservation". Kongressil osales 200 mullateadlast 50-st riigist. Kongressil leidsid käsitlust erinevad teemad: poliitilised strateegiaid mullakaitses, metsapõlengute mõju loodusvaradele ja kultuuripäranditele, märg- ja kuivaladejätkusuutlik kasutamine, mulla ja vee kasutamine muutuvates kliimatingimustes, mulla bioloogilise mitmekesisuse kaitse ning degradeerunud alade taastamine. Peamiseid teemasid tutvustasid plenaarettekannetega tuntud ja tunnustatud eksperdid mullakaitses: prof. Kosmas, C., Dr. Rubio, J.L., Gabriels, D., Runolfsson, S., Panagos, P., Missopolinos, N. Kohal oli ka mullateaduse korüfeed, professorid Winfried Blum ja Nicholas Yassoglou. 

Kongressil valiti uus ühingu president ja sekretär, kelleks said vastavalt itaallased prof. Carmelo Dazzi ja prof. Edoardo Costantini. Täitevkomitee liikmeks valiti Eesti esindajana Endla Reintam. Lühiartiklite kogumiku ning rohkem infot leiab kongressi kodulehelt.

Eestist osalesid dotsent Endla Reintam ja doktorant Elsa Suuster EMÜ mullateaduse ja agrokeemia osakonnast ning Priit Penu ja Tiina Köster Põllumajandusuuringute Keskusest. Suuliste ettekannetega esinesid Endla („Effect of wastewater sediments on some soil properties under energy grasses") ja Elsa („Evaluation of different statistical approaches for predicting soil organic carbon stock") ning Priidul ja Tiinal oli posterettekanne („Degradation of agricultural peat soils in Estonia"). Mõningaid pilte kongressi kohta võite leida EMTS-i Facebooki fännilehelt.

Teated toimunud üritustest koostas Elsa Suuster.

Toimus mullaekskursioon

31.05-01.06.2011 toimus järjekordne mullateaduslik ekskursioon. Tänavu suunduti Karula Rahvuspargi maadele, kus esimesel päeval oli meil väärtuslikuks teejuhiks Pille Tomson. Esmalt tutvusime soomuldadega ja oma teadmisi jagas meie pikaaegne koostööpartner prof. Lech Szajdak Poolast. Päeva teises pooles uurisime alepõletuse alade muldi. Teise päeva sisustas Endla Asi oma toredate kolleegidega ning saime hea ülevaate metsaseirest ning selle raames tehtavatest mullauuringutest. Suured tänud Igna Roomale ja Raimo Kõllile, kes oma teadmisi teistele osalistele lahkelt edasi andsid. Valikut ekskursiooni fotodest näeb galeriis.

Järgmise aasta ekskursioon toimub jälle juuni esimesel nädalal, kõik ettepanekud võimaliku sihtkoha suhtes on teretulnud.

Alar Astover

Teadusseminar "Kohalikud väetised"

21. märtsil algusega kell 15.00 toimub Eesti Maaülikoolos PKI Eerika õppehoone auditooriumis B217 teadusseminar "Kohalikud väetised".

Ettekanded:

1) Haljasväetiste fütoproduktiivsus, nende mõju mulla huumusseisundile ja toitainete bilansile ning järelkultuuride saagile. Enn Lauringson, Liina Talgre.

2) Vahekultuuride biomassi moodustumise ja toitainete sidumise võime. Liina Talgre, Enn Lauringson.

3) Vedelsõnnik rohumaade väetisena. Rein Viiralt, Henn Raave, Karin Kauer, Argaadi Parol, Are Selge, Mailiis Tampere.

EMTS-i üldkoosolek

Eesti Mullateaduse Seltsi üldkoosolek toimub 1. aprillil 2011 algusega kell 11.00 Tartus Eesti Maaülikooli Eerika õppehoone auditooriumis B217. Vaata päevakorda ja täpsemat teavet siit.