Eesti Mullateaduse Selts

Mullateaduse õpiku esitlus

Kõrgkooliõpiku „Mullateadus“ esitlus toimub 12.04.2012 kell 11 EMÜ põllumajandus- ja keskkonnainstituudi Eerika õppehoone ruumis B217. Õpiku autorid on Alar Astover, Raimo Kõlli, Hugo Roostalu, Endla Reintam ja Enn Leedu.

Seltsi üldkoosolek

Mittetulundusühingu Eesti Mullateaduse Seltsi üldkoosolek toimub 19. aprillil 2011 algusega kell 11.00 Tartus Eesti Maaülikooli Eerika õppehoone auditooriumis B217. Vt päevakava.

Rahvusvahelise konverentsi eelteade

Rahvusvaheline konverents “Huumusvormid ja bioloogiliselt aktiivsed ühendid kui mullastikulise mitmekesisuse indikaatorid“ toimub Tartus 27-28. augustil 2012. Konverents korraldatakse seoses Poola Teaduste Akadeemia Poznanis asuva Põllumajandus- ja metsakeskkonna instituudi (IAFE) ja Eesti Maaülikooli mullateaduse ja agrokeemia osakonna mulla orgaanilise aine temaatika teaduskoostöö kümnenda aastapäevaga. Lähem teave: http://pk.emu.ee/en/structure/soilscience/conference/

Agronoomia 2012

Teaduslik-praktiline konverents „Agronoomia 2012“ toimub 15. märtsil 2012. a. Tartus, Kreutzwaldi 1a aulas.

Esitamisele tuleb kümme kutsutud suulist ettekannet  ja üle 30 stendiettekande. Konverentsiks antakse välja 40 teadusartiklit sisaldav kogumik.

Täpsem päevakava, ettekannete teemad ja eelregistreerimine on kättesaadav konverentsi kodulehel: http://pk.emu.ee/agronoomia2012

Biosöe uuringute seminari ettekanded

Seminar biosöe taimekasvatuses kasutamise uuringutest toimus Eesti Maaülikoolis 5. märtsil.

Ettekanded:

„Biosöe mõjust mullale ja taimele EMÜ-s tehtavate katsete põhjal“ Henn Raave (Eesti Maaülikool)

„Biosöega tehtud katse tulemustest Kuusikul“  Jaanus Rebane (Põllumajandusuuringute Keskus)

„Biosöe katsetest Soomes“ Priit Tammeorg (Helsingi Ülikool)