Eesti Mullateaduse Selts

Mullapäeva ettekanded

II Mullapäeval oli enam kui 80 osalejat ja mitmedki ettekanded tekitasid elava diskussiooni. Täname kõiki, kes panustasid ürituse õnnestumisse ja ootame juba ettepanekuid järgmise aasta mullapäeva osas. 

Ettekanded pdf failidena:

"Huumusvorm kui mulla ökoloogilise talitluse indikaator“ prof Raimo Kõlli, Eesti Maaülikool

„Eesti metsamuldade süsinikuvarud ja selle kajastamine riiklikus süsiniku inventuuris“ Endla Asi, Keskkonnateabe Keskus

„Lämmastiku ja süsiniku ringe lühikese raieringiga puistutes“ Veiko Uri, Eesti Maaülikool

"Huumusseisundi muutus seirepõldude muldades 1983-2011: suundumused, probleemid ja lahendused" Priit Penu, Põllumajandusuuringute Keskus

„Haljasväetistega muldaviidav orgaanika ja selle toitainete sisaldus“ Enn Lauringson, Eesti Maaülikool

„Niidetud taimse materjali lagunemise dünaamika rohumaa pinnal ja mõju mulla orgaanilisele ainele“ Karin Kauer, Eesti Maaülikool

„Huumusesisalduse muutus ja mullaelustiku erinevused mahe- ja tavaviljelusel Kuusiku Katsekeskuses“ Karli Sepp, Põllumajandusuuringute Keskus

„Hooghännaliste arvukus ja mitmekesisus Eesti põllumuldades“ Annely Kuu, Tallinna Tehnikaülikool, Tartu Kolledž

 

Galeriis on üleva valik mullapäeval tehtud fotodest (autor: Indrek Tamm).

 

Tulekul II Mullapäev

2. detsembril 2011 korraldab Eesti Mullateaduse Selts koostöös Eesti Maaülikooli ja Põllumajandusuuringute Keskusega II Mullapäeva. Üritus toimub Tartus, Kreutzwaldi 1a aulas algusega kell 10. Tänavuse aasta temaatika keskendub mulla orgaanilisele ainele ja elusosale. Päeva sisustavad suulised ettekanded ja arutelu. Esmakordselt tuleb Eestis suurema vaatajaskonna ees näitamisele mulla tähtsust ilmekalt iseloomustav dokumentaalfilm „Dirt! The Movie“.


Vaata siit täpsemat päevakava (pdf).

 

Osavõtust palume teatada hiljemalt 28. novembriks e-postil See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. või telefonil 7313545.

Muljeid komposti alaselt õppereisilt Austriasse

18-21. septembril 2011 käisid Eesti Maaülikooli kompostide töögrupi liikmed Alar Astover, Helis Rossner ja Mait Kriipsalu õppereisil Austrias. Eesmärk oli tutvuda Viini jäätmekäitluse korraldusega ja biolagunevate jäätmetest toodetud kompostide valmistamise ja kasutamisega. Õppereisi käigus külastati:

  • mahepõllumajanduslikku uurimisinstituuti BioForschung Austria, mille tegevused alates 1986. aastast panid aluse biolagunevate jäätmete kompostimise regulatsioonidele ja kasutamisele Austrias;
  • Viini linnale kuuluvat kompostitehast (Wiencompost), mille kompost kasutatakse  u 65% ulatuses linnale kuuluval 2000 ha põllumaal;
  • eraettevõtet Sonnenerde, mis toodab biolagunevate jäätmete komposti baasil erinevaid kasvusubstraate.

Austrias korraldatakse mulla orgaanilise aine olulisuse teadlikkuse tõstmiseks erinevate uurimisinstituutide poolt populaarteaduslikke  õppepäevi. Teadmiste kasv on tõstnud huvi komposti kui mullaomaduste parandaja vastu ja tekitanud turu kompostile kui tootele. Samuti on pikaajaliselt monokultuuristatud aladel hakatud väärtustama ja praktiseerima viljavaheldust ja orgaanika tagastamist. Meil on, mida Austrialt õppida, kuigi nagu öeldakse tulevad tarkused ajapikku ja läbi enda kogetu! Õppereisil osalemist toetas SA Archimedes. Teate koostas Helis Rossner.

Global Soil Partnership avaüritus

7-9. septembril 2011 tuvustati ja arutleti Itaalias Roomas ÜRO toidu- ja põllumajandusorganisatsiooni (FAO) eestvõttel üleilmse mullaalase parternluse (Global Soil Partnership - GSP) moodustamist. GSP visiooniks on tagada jätkusuutlik ja produktiivne mullaressursi kasutus ja põllumajandus. Algatatud partnerlus peaks koondama erinevaid seniseid mullaga seonduvad initsiatiive ja projekte. Kavas on luua valitsusteülene ekspertide paneel (Intergovernmental Panel on Soils) ja avatud töörühm, kuhu kaasatakse kõiki asjaosalisi organisatsioone. Eestist osalesid avaseminaril Alar Astover (esindades EMÜ ja EMTS-i), Madli Karjatse (põllumajandusministeerium) ja Eesti ametlik esindaja FAO juures Ruve Schank, kes avaldas toetust antud initsiatiivis osalemiseks. Lähem teave planeeritavast parternlusest on FAO kodulehel.

Teate koostas A. Astover. 

 

 

Parima postri auhind rahvusvaheliselt sümpoosionilt

6-10. juunini 2011 toimus Hanias Kreetal 12th International Symposium on Soil and Plant Analysis, mida korraldas mulla ja taime analüüsi nõukogu (Soil and Plant Analysis Council). Sümpoosium tõi kokku teadlasi kogu maailmast eesmärgiga levitada teavet mulla-, taime- ja veeanalüüside metoodika,  tulemuste tõlgendamise ja kasutamise kohta, mille tulemuseks on loodusressursside efektiivsem majandamine ja keskkonnasäästlik kasutamine. Infot konverentsi ja ettekannete lühikokkuvõtete kohta leiate konverentsi kodulehelt. Sümpoosiumil oli 180 osalejat 26 riigist, sealhulgas kaks osalejat Eestist (Karin Kauer ja Are Selge). Meie seltsi liige Karin osales posterettekandega teemal „The effect of management of plant residues and N fertilization on swards productivity and on total carbon and nitrogen content in soil“ ja võitis parima postri auhinna. Auhinnaks oli käesoleval aastal väljaantud raamat: „Soil Chemical Methods – Australasia“. Autasustaja oli raamatu autor George Rayment (Austraalia mulla ja taimeanalüüside nõukogu liige). Postriauhinna saamist kajastati ka Austraalia Adelaide Ülikooli juurdekuuluvas taimeanalüüsi labori ajalehes. Teate koostas Karin Kauer.