Eesti Mullateaduse Selts

Toimunud rahvusvahelised konverentsid

1–6. augustini 2010 toimus Brisbane´s Austraalias arvult juba 19.-s Maailma Mullateaduse Kongress (World Congress of Soil Science). Seekordseks tunnuslauseks oli „Soil solutions for a changing world“. Kongressil osales üle 1900 mullateadlase 68-st riigist. Päevakavas oli 8 plenaarettekannet, 343 suulist ettekannet (neist 65 kutsutud esinejad) 6-s paralleelses sessioonis 5 päeva jooksul ning 1227 stendiettekannet. Uudsena toimusid nädala keskel avalikkusele avatud foorum, millest oli võimalik osa võtta kõigil huvilistel. Olulisteks teemadeks olid globaalne toiduohutus kliima muutuse ja varieeruvuse tagajärjel. Käsitlemist leidsid kõik mullaga seotud teemad alates muldade ja tsivilisatsiooni ajaloost kuni mulla bioloogia ja isegi kriminalistikani. Plenaarettekande vääriliseks peeti ka biosöe (biochar) teemat, kus toodi välja positiivse kõrval ka biosöe mullas kasutamise varjuküljed.

Kongressi raames oli võimalik osaleda kokku 6-l nädalasel ja 7-l ühepäevasel teaduslikul ekskursioonil, mis toimusid, kas enne või pärast konverentsi ning viisid Austraalia ja ka Uus-Meremaa erinevatesse paikadesse. Järgmine Maailma Mullateaduse Kongress toimub 2014. aastal Jeju´s Koreas ning pärast seda 2018. aastal Rio de Janeiros Brasiilias.

Ettekannete artiklid ning rohkem infot toimunud kongressi kohta (IUSS Bulletin 117) leiab IUSS-i kodulehelt  http://www.iuss.org/

Eestist osales dotsent Endla Reintam Eesti Maaülikooli mullateaduse ja agrokeemia osakonnast.

 

23-24. septembril 2010 toimus Brüsselis Joint Research Centre, Euroopa komisjoni ja DG Environment koostööna rahvusvaheline konverents “Soil, Climate Change and Biodiversity. Where do we stand?” Eestist osales üritusel Tiina Köster. Konverents oli kokku kutsutud tutvustamaks mulla bioloogilise mitmekesisuse alast värskelt valminud aruannet ja atlast. Samuti oli mitmeid ettekandeid, mis käsitlesid süsiniku ringet (seoses kliimamuutustega) ja võimalikku süsiniku säilitamist ja ladestamist mulda. Ettekanded, samuti info mulla bioloogilise mitmekesisuse atlase ja aruande kohta on saadaval konverentsi kodulehel.

 

26-28. mail 2010 toimus Türgis Samsunis rahvusvaheline mullateaduse kongress “Management of Natural Resources to Sustain Soil Health and Quality”. Käsitletud teemade täispikad artiklid on kättesaadavad kongressi kodulehel. Kogumikus lk. 1141...1147 on avaldatud ka artikkel Eesti muldade erosioonist: T. Köster, P. Penu, T. Kikas. The estimation of soil erosion risk areas by using GIS analysis of land use and soil map: an Estonian case study. Eestist osales Tiina Köster.

 

Esimene "Mullapäev"

Eesti Mullateaduse Selts korraldas 26. novembril koostöös Eesti Maaülikooli mullateaduse ja agrokeemia osakonnaga esimese üleriikliku Mullapäeva. Ürituse eesmärgiks oli saada ülevaade mulla ja väetamise valdkonna teaduse ja praktikaga seotud uuringutest-tegevustest Eestis ning leida selle kaudu ühishuvid koostöö edendamiseks.
Mullapäev algas pidulikult EMTS-i auliikme akadeemik, prof. Loit Reintami (1929-2010) portreemaali avamisega Eerika õppehoone mullaauditooriumis, kus see leidis väärika koha Vassili Dokutšajevi ja Osvald Halliku portreede kõrval.

Üritus päädis EMTS-i auliikme, Eesti muldade kaardistamise ja seire suurkuju Igna Rooma 80. sünnipäeva tähistamisega.


Päeva sisustasid ettekanded mitmete asutuste teadlastelt-töötajatelt, kes tutvustasid mullaga otse või kaude seonduvaid tegevusi ja arengusuundi.

Ettekanded:

Mullateaduslikud uuringud Eesti Maaülikoolis (Alar Astover), pdf

Mulla ja taimestiku muutumine sõltuvalt majandustegevusest rannaniitudel (Marek Sammul, Eesti Maaülikool)

Mullaelustiku uuringud TTÜ Tartu Kolledžis (Mari Ivask), pdf

Mullatemaatika päevakajalisus TÜ Geograafia osakonnas (Arno Kanal)

Muldadega seotud uurimistöö Eesti Maaviljeluse Instituudis (Valli Loide)

Maa-ameti katastriarhiivis hoitavad mullauurimise ja sellega kaasnenud tööde materjalid (Toomas Teras), pdf

Muldi käsitlevad uuringud Põllumajandusuuringute Keskuses (Priit Penu), pdf

Põllumajandusameti töövaldkondade seosed muldade ja maakasutusega (Hannes Puu), pdf

Eesti metsamuldade seirest rahvusvahelises koostööprogrammis ICP Forests (Endla Asi, Keskkonnateabe Keskus), pdf


Eesti Mullapäev on kavandatud iga-aastaseks kokkusaamiseks ning 2011. aastal toimub see detsembri esimesel nädalal. Ülemaailmset mullapäeva (World Soil Day) tähistatakse 5. detsembril.

 

Galeriis on valik üritusel tehtud fotodest (autor Karin Kauer)

Toimus ekskursioon Ida-Virumaale

1-2. juunil 2010 toimus EMÜ mullateaduse ja agrokeemia osakonna ning EMTS-i ühine õppeekskursioon Ida-Virumaale. Külastasime Ahtme tuhaväljasid, Narva Balti Soojuselektrijaama ja selle tuhavälja, lisaks veel mitmeid kaevandus- ja rekultiveerimisalasid (Aidu, Kiviõli, Võrnu), Põhja-Eesti pankrannikut. Kaevandus- ja rekultiveerimisaladel olid meil suurepärasteks ekskursioonijuhtideks Elmar Kaar ja Enn Leedu.

Galeeris on näha ka valikut ekskursioonil tehtud fotodest (fotode autoriteks peamiselt Indrek Tamm, Karin Kauer, Avo Toomsoo). 

 

Õppepäev "Sügavkaevete kirjeldamine ja välimääramised"

Katseasjanduse nõukogu ja Eesti Mullateaduse Selts korraldavad reedel, 21. mail 2010.a. õppepäeva „Sügavkaevete kirjeldamine ja välimääramised“

 

Päevakava:

Kell 9.45–10.15 Kogunemine ja hommikukohv, registreerimine (Eerikal ruumis B217, keskmine korpus)

 

10.15-12.15 Sügavkaeve kirjeldamine, välimääramised (sügavkaeve Eerikal PKI katsepõllul) - dots. Endla Reintam

12.15-13.15 Tutvumine PKI katsetega  - prof. Rein Viiralt, MSc Indrek Keres, MSc Peeter Lääniste.

13.15-13.45 Kohvipaus

13.45-14.30 Laborite külastus (mullafüüsika labor, keemia labor) - dots. Endla Reintam, MSc Tõnu Tõnutare

  

Osavõtust palume ette teatada Katseasjanduse nõukogu sekretäri Margit Suigusaare meili aadressil hiljemalt 18. maiks.

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

 

Täpsem info: Enn Lauringson (See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.), Katseasjanduse nõukogu esimees

EMTS-i asutamine

Mittetulundusühing Eesti Mullateaduse Selts (EMTS) asutati 16 liikme poolt 23. oktoobril 2009. aastal. Seltsi juhatusse valiti Alar Astover (esimees), Endla Reintam ja Tiina Köster.

EMTS-i eelkäijaks oli aastatel 1956–1991 tegutsenud Üleliidulise Mullateadlaste Seltsi Eesti filiaal, mida juhtis algaastatel prof. Osvald Hallik ning 1964. aastast prof. Loit Reintam.

Veel artikleid...

  1. Seltsi üldkoosolek